Cổng âm sàn

Cổng âm sàn


SUBWAY

SUBWAY động cơ thiết kế chôn dưới mặt đất lai thủy lực chiều dài cổng 2,5m đến 5m