ONE TECHNOLOGY

ONE TECHNOLOGY

ONE TECHNOLOGY công nghệ mới nhất vận hành điều khiển cổng tự động nhà thông minh, ứng dụng (app store) cài đặt trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng, giúp bạn từ điểu khiển đóng mở cổng từ xa hay cài đặt các thông số điều khiển đóng mở cổng.