Bệnh viện Triều An

Cửa bệnh viên thiết kế vận hành giống như các sản phẩm cửa kính tự động lắp đặt phổ biến hiện nay nhưng chỉ thiết kế thêm hệ thông gioăng (khung bao) đảm bảo độ kín khí cao nhất ngăn bụi bẫn hay vi khuẩn từ bên ngoài vào, cùng với hệ thống khóa liên động hay cảm biến đóng mở bằng công tắc cảm biến trọng lượng, thúc cùi chỏ, công tắc đá chân,.

Các tính năng cần phải có một bộ cửa bệnh viện tiêu chuẩn quốc tê