Bộ điều khiển cổng QUAD 24V HP

Bộ điều khiển cổng QUAD 24V HP thương hiệu Comunello lập trình tự động gắn trong hộp điều khiển giúp cổn đóng mở tự động, đảo chiều gặp vật cản, kết nối các thiết bị kiểm soát ra vào hiện nay.

Bộ điều khiển cổng QUAD 24V HP thương hiệu Comunello lập trình tự động gắn trong hộp điều khiển giúp cổn đóng mở tự động, đảo chiều gặp vật cản, kết nối các thiết bị kiểm soát ra vào hiện nay.

Tính năng bộ điều khiển cổng QUAD 24V HP.

  • Lập trình tự động minh logic.
  • Bộ mã háo tín hiệu đầu vào và ra động cơ.
  • Hiển thị thông tin hệ thống và cài đặt vận hành tín hiệu đèn led.
  • Công tắc chuyển đổi động cơ thứ cấp và sơ cấp.
  • Tự động đảo chiều ngay lập tức gặp vật cản trong hành trình.
  • Cài đặt điều chỉnh lực đóng mở cổng, thời gian, dễ dàng theo nhu cầu sử dụng.
  • Tích hợp trực tiếp bộ thu không dây.
  • Phạm vi mở rộng kết nối các thiết bị kiểm soát hiện nay ngỏ kết nối chuẩn 8K2.