EVA thanh chắn tự động thương hiệu Beninca nhà máy tại Ý, ứng dụng thương mại sâu 24V chiều dài cần đến 5m, 7m, 8m

Barier tự động EVA sử dụng thương mại sâu 24V chiều dài cần đến 5m, 7m, 8m

Vượt trội dòng EVA 8 cần tối đa 8m

Động cơ 24v hiệu suất hoạt động cao đáp ứng đóng mở liên tục.

Bàng điều khiển thiêt kế nhỏ gọn bên ngoài tối ưu cài đặt vận hành

Thanh chắn trạm thu phí – 24Vdc – cần tối đa 5m
Barrier tự động trạm thu phí, công ty , chiều dài tay cần 7m
Thanh chắn tự động chuyên sâu 24Vdc – chiều dài tay cần tối đa 8 m

24Vdc | Ứng dụng thương mại chuyên sâu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *