Thanh chắn tự động LIMIT 500 5M Comunello Ý

LIMIT 500 5M

Thanh chắn tự động LIMIT 500 5M Comunello Ý ứng dụng công nghiệp chuyên sâu, hệ thống bãi đổ xe tự động, trạm thu phí. Chiều dài tay cần tối đa 5M.

LIMIT 500 5M là dòng thanh chắn tự động động cơ điện 24Vdc ứng dụng cổng khu dân cư, hay các ứng dụng công nghiệp chuyên sâu, hệ thống bãi đổ xe tự động, trạm thu phí. Chiều dài tay cần tối đa 5M.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI