3 thành phần chính của hệ thống kiểm soát truy cập là những ai có quyền truy cập vào một tòa nhà, cơ sở hoặc khu vực “chỉ dành cho những người được ủy quyền”. Điều này thường được thực hiện bằng cách chỉ định nhân viên, giám đốc điều hành, người làm nghề tự do và nhà cung cấp vào các loại nhóm hoặc cấp độ truy cập khác nhau. Mọi người có thể sử dụng thẻ ra vào của mình để vào cửa chính, nhưng không thể vào các khu vực chứa thông tin an toàn hoặc đặc quyền.

 Những người mới sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào có thể nghĩ rằng hệ thống này được tạo thành từ đầu đọc thẻ gắn trên tường cạnh cửa ra vào. Nhưng có một vài phần nữa nằm đằng sau hậu trường và tất cả chúng cùng làm việc để tạo nên điều tuyệt vời của một hệ thống giúp trao quyền truy cập về đúng người. Bài viết này hôm nay sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết đầy đủ và toàn diện về cách hệ thống kiểm soát truy cập hoạt động. 

3 thành phần chính của hệ thống kiểm soát truy cập

3 thành phần chính của hệ thống kiểm soát truy cập như sau

Thành phần thiết bị giao tiếp người dùng, thành phần hướng tới quản trị thiết bị ra vào và cuối cùng là thành phần cơ sở hạ tầng. 

I.Thành phần thiết bị giao tiếp người dùng

 Công cụ quen thuộc nhất để cấp quyền truy cập cho hệ thống là thẻ từ, huy hiệu ID và gần đây nhất là điện thoại thông minh. Những thông tin này còn được gọi là thông tin xác thực vì chúng mang dữ liệu của người dùng cho hệ thống biết bạn là người có quyền truy cập, hay nói cách khác, rằng bạn là người đăng ký được uỷ quyền.

 Thẻ truy cập thường là tiếp xúc gần thay vì được đưa trực tiếp vào như thẻ tín dụng, được giữ ở phía trước đầu đọc thẻ từ 2-6 in. Quy trình này cũng được ứng dụng tương tự trên điện thoại thông minh. Lợi ích của người sử dụng thông tin đăng nhập là chúng được cá nhân hoá. 

3 thành phần chính của hệ thống kiểm soát truy cập

II.Thành phần quản trị thiết bị ra vào

 Là bảng quản lý hoặc cổng thông tin, nơi quản trị viên văn phòng, trưởng bộ phận hoặc người quản lý công nghệ thông tin đặt các thông số về những người được phép truy cập vào cơ sở. Để thao tác phải có một bảng điều khiển quản lý, thường là quản lý trên đám mây để dễ cấp quyền truy cập – chẳng hạn như thiết bị lập trình thẻ.

 Trong các hệ thống tiên tiến hơn, xác thực truy cập thủ công có thể được tự động hoá. 

 Ví dụ: việc cấp phép có thể được thực hiện tự động bằng cách kết nối bảng điều khiển truy cập với danh bạ nhân viên của công ty. Khi có người mới xuất hiện trong hệ thống, quyền truy cập mới sẽ tự động được định vị thông qua API hoặc tích hợp dịch vụ cơ sở dữ liệu như Google Apps,…

3 thành phần chính của hệ thống kiểm soát truy cập

Cơ sở hạ tầng.

 Hệ thống kiểm soát truy cập sẽ dựa vào cơ sở hạ tầng xây dựng của bạn để hoạt động. Bộ phận rõ ràng nhất là ổ khoá, nhưng còn có các bộ phận khác chẳng hạn như bộ điều khiển, máy chủ và dây cáp. 

Nguồn bài viết thuộc về cuatudong24h.com

Categories: TIN TỨC

0988914444
icons8-exercise-96 chat-active-icon