Hình ảnh thi công lắp đặt cổng Beninca tại HCM và trên toàn quốc.

Cổng